Aktualności

Konferencja „ELEKTRONIZACJA RYNKU ZDROWIA – STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ

Konferencja „Elektronizacja Rynku
Zdrowia” to wydarzenie dedykowane dla pracowników rynku ochrony zdrowia: lekarzy,
osób zarządzających placówkami medycznymi, pielęgniarek, położnych oraz
pozostałych przedstawicieli służby zdrowia. Celem konferencji jest
przedstawienie nowoczesnych rozwiązań dotyczących e-Zdrowia oraz e-Medycyny.
Omówione zostaną praktyczne rozwiązania związane z wprowadzeniem e-Recepty,
e-Zwolnienia, e-Skierowania,  e-Faktury
oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Podczas Konferencji omówione
zostaną także systemy mobilne i usługi wykorzystywane w komunikacji
Lekarz-Pacjent-Apteka oraz zagadnienia związane z automatyzacją procesów zdrowotnych.


Udział w konferencji jest bezpłatny i
dedykowany dla wszystkich przedstawicieli systemu ochrony zdrowia.

Terminy konferencji:

26.09.2019,
Kraków, rejestracja: http://www.osoz.pl/Krakow2019

03.10.2019,
Łódź, rejestracja: www.osoz.pl/Lodz2019