Korzyści
1. Pacjent otrzymuje wygodną usługę umawiania wizyt do lekarzy na obszarze całego kraju.
2. AREP przejmuje za Pacjenta wiele zadań kontrolnych i monitorujących wizytę.
3. Lekarz uzyskuje zwiększone prawdopodobieństwo przyjścia Pacjenta na umówiony termin.
4. AREP przyczynia się do minimalizacji liczby niewykorzystanych wizyt, przez co zwiększa efektywność pracy lekarzy.
5.  AREP może przyczynić się do poprawy wyniku finansowego placówki medycznej.
6.  AREP poprawia organizację na rynku zdrowia.