O nas

Żyjemy w erze rewolucji informacyjnej i powszechnej informatyzacji wielu obszarów życia,
w tym szczególnie szeroko rozumianego rynku zdrowia. Wszyscy obserwujemy
zachodzące przeobrażenia, zmierzające między innymi, do informatyzacji,
automatyzacji i robotyzacji procesów zdrowotnych, prowadzących w ogólności do wdrażania metod zarządzania zdrowiem opartych na wiedzy.

Coraz powszechniejsze i coraz bardziej akceptowane terminy, jak e-społeczeństwo,
e-zdrowie, e-dokumentacja, e-Recepta, e-Zlecenia, aczkolwiek dla wielu lekarzy
jeszcze dość enigmatyczne, zadomowią się wkrótce w naszym codziennym życiu na
stałe.

Główną przyczyną nie jest bynajmniej ślepy pęd do informatyzacji wszystkiego co nas
otacza, lecz coraz bardziej skomplikowany świat chorób, w tym przede wszystkim
chorób cywilizacyjnych, których leczenie wymaga stosowania najbardziej
wyrafinowanych, długoczasowych i wielowymiarowych technologii zdrowotnych.

Do takich nowoczesnych technologii kompleksowego leczenia należy przede wszystkim przygotować pacjentów oraz odpowiednie technologie komunikacji z placówkami medycznymi, aby lekarze skutecznie leczyli i jak najmniej czasu tracili na sprawy
administracyjne i organizacyjne.

Jednym z istotnych problemów zgłaszanych przez placówki medyczne jest dezorganizacja
pracy lekarzy przez pacjentów nie zgłaszających się na umówione wizyty, czego negatywnym efektem są przepadające terminy wizyt, a tym samym niepełne wykorzystanie potencjału lekarzy i wymierne straty.