Zadania

Do podstawowych zadań AHEP należy:

1.      Prowadzenie ogólnokrajowego
Call-Center.

AREP-CallCenter jest specjalizowanym systemem telekomunikacyjnym,
zatrudniającym pracowników przygotowanych do prowadzenia rozmów z Pacjentami.

2.      Umawianie wizyty lekarskiej.

Pacjent który dzwoni do CallCenter podaje informację o poszukiwanej
specjalności lekarskiej oraz o najdogodniejszej lokalizacji placówki medycznej
i terminie wizyty.
Podczas rozmowy z Pacjentem, pracownik AREP wyszukuje placówki,
lokalizacje, lekarzy i terminy wizyt spełniające oczekiwania pacjenta.
Pacjent wybiera dogodną placówkę i termin wizyty.
AREP rezerwuje Pacjentowi termin wizyty do wybranego lekarza.

3.      Monitorowanie Rezerwacji

Do czasu terminu wizyty, AREP monitoruje terminarze lekarzy i informuje
Pacjenta o zmianie terminu wizyty spowodowanego siłą wyższą, np.
niedyspozycyjnością lekarza.
W przypadku niemożności odbycia wizyty, AREP poszukuje nowych dogodnych
terminów i proponuje Pacjentowi nowe terminy wizyty do zaakceptowania.

4.      Odwołanie wizyty

W przypadku odwołania wizyty przez Pacjenta, AREP anuluje zarezerwowany
termin.
Na wniosek Pacjenta AREP poszukuje nowy termin na wizytę, dogodny dla
Pacjenta.
Przypomnienia o wizycie
Przed terminem wizyty lekarskiej, AREP przypomina Pacjentowi o miejscu
i dacie oraz podaje dodatkowe informacje szczegółowe jakie mogą się wiązać z
określonym typem wizyty.

5.      Przyspieszenia wizyty

AREP monitoruje terminy wszystkich wizyt do danego lekarza.
Jeżeli monitorowanie wykaże, że dowolny pacjent zrezygnuje z wizyty
odpowiednio wcześniej, AREP powiadamia pozostałych Pacjentów o możliwości
przyspieszenia wizyty i szybszego umówienia na zwolniony termin.

6.      Forum Dyskusyjne

AHEP na stronie www.ahep.com, prowadzi forum dyskusyjne dotyczące
wniosków Pacjentów usprawniających serwis.

7.      Dane Osobowe

AREP gromadzi dane osobowe Pacjentów w zakresie niezbędnym do
skutecznego dokonania rezerwacji wizyty lekarskiej.
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa i
przechowywane przez czas niezbędny do realizacji usług umawiania do lekarzy.
Dane osobowe mogą być w dowolnej chwili usunięte z systemu, na
potwierdzony wniosek Pacjenta.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych są zawarte w regulaminie
AREP.